• Ir godīgs nodokļu maksātājs
  • Maksā rēķinus un ir uzticams darījumu partneris
  • Rūpējas par darbiniekiem un maksā sociālas iemaksas
  • Izturas atbildīgi pret vidi un apkārtni
Pieteikties GODĪGS
Pieteikties var gan juridiskas personas, gan fziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji
Atpazīšanās zīme «godīgs» sadarbojas ar valsts, pašvaldības institūcijām, kā arī lielākajiem mēdījiem Latvijā.

Lieto zīmi komercdarbības vietā vai mājaslapā.

Esi atpazīstams kā sociāli atbildīgs uzņēmējs! Izvieto preču zīmi GODĪGS savā veikalā, birojā vai internetā.

Lieto zīmi savos reklāmas materiālos.

GODĪGS preču zīmi izmanto savos mārketinga materiālos, tai skaitā bukletos, uz precēm, video rullīšos un sociālajos tīklos.

Lieto zīmi komunikācijā ar sadarbības partneriem.

Preču zīmi GODĪGS lieto uz nodokļu rēķiniem, kā arī citiem komersanta ārējiem dokumentiem.

svaigas zemenes

Patērētāji dod priekšroku GODĪGAM uzņēmējam.

Esam veikuši pētījumu, kurā piedalījās vairāk kā 780 respondentu. Noskaidrojām, ka līdzvertīgas izvēles priekšā 84% aptaujāto dotu priekšroku GODĪGAM darījuma partnerim, 12% ir vienalga, 4% respondentu atbildi nesniedza.

84%
4%
12%

Biežāk uzdotie jautājumi

Kurš var saņemt preču zīmi?

Pieteikties var juridiskas un fziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai iegūtu preču zīmi?

Jābūt sociāli atbildīgam, kas izpaužas kā godīga nodokļu nomaksa, cieņpilna attieksme pret darbiniekiem, atbildība pret vides standartiem.

Cik maksā saņemt zīmi?

GODĪGS zīme tiek nodota lietošanai bez maksas, bet uzņēmējiem ir jāatvēl budžets kopējām mārketinga aktivitātēm.

Kas lemj par zīmes piešķiršanu?

Par zīmes piešķiršanu lemj ikviens no Jums! Kā tiek piešķirta zīme:
1. Uzņēmējs nosūta Apvienībai par godīgiem nodokļiem pieteikumu statusa iegūšanai;
2. Trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Apvienība par godīgiem nodokļiem pārbauda publiski pieejamo informāciju par zīmes lietotāja kandidātu.
3. Ja publiski nav pieejama pamatota negatīva informācija,
3.1. Mājaslapā godigs.org un Apvienības par godīgiem nodokļiem sociālajos tīklos tiek izsludināts paziņojums, ka konkrētais pieteikums ir saņemts;
3.2. Divu (2) nedēlu laikā ikviens var nosūtīt mums (anonīmi vai atklāti) pamatotus iebildumus par pretendentu;
3.3. Iztekot divu (2) nedēļu iebildumu celšanas termiņam, tiek veiktas pārrunās ar pretendenta pārstāvjiem. Apvienības par godīgiem nodokļiem valde pieņem vienu no trim lēmumiem.

Kādās situācijās tiek atņemtas zīmes GODĪGS lietošanas tiesības?

Zīmes lietošanas tiesības tiek piešķirtas beztermiņa. Biedrība lietošanas tiesības var liegt, ja zīmes lietotājs ar savu rīcību kaitē pārējiem zīmes lietotājiem un Apvienībai par godīgiem nodokļiem (veicina sliktu publisku tēlu). Slikts publisks tēls tiek veicināts, ja zīmes GODĪGS lietotājam:
- uzsākts Maksātnespējas vai Tiesiskās aizsardzības process (TAP);
- VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus, kuru rezultātā aprēķināti nodokļu maksājumi. Stājoties spēkā lēmumam, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos;
- sistemātiski un ilgstoši netiek pildītas saistības pret sadarbības partneriem, tiek veicināti nepamatoti tiesvedības procesi;
- Valsts darba inspekcija konstatē Darba tiesību pārkāpumus. Pārkāpumi netiek nekavējoties novērsti;
- tiek fiksēts, ka tiek pārkāptas elementāras vides aizsardzības prasības;
- sistemātiski publiskajā telpā parādās informācija, ka uzņēmējs neizpilda zīmes GODĪGS pamatkritērijs.

Ja saņemts atteikums, vai zīmes lietošanai var pieteikties atkārtoti?

GODĪGS zīmes lietošanas kritēriju izpilde ir obligāta. Ja sākotnēji ir bijuši trūkumi un tie ir novērsti, aicinām iesniegt atkārtotu pieteikumu.

Vai varam jums palīdzēt neiestājoties biedrībā?

Jā, protams. Ikviens ir aicināts piedalīties un palīdzēt ar saviem darbiem, idejām un arī materiāli, lai attīstītu biedrību un izglītotu ikvienu sabiedrības locekli par dažādiem aktuāliem ar nodokļu jomu saistītiem jautājumiem.

Kas ir Apvienība par godīgiem nodokļiem?

Biedrība ir izveidota ar mērķi izglītot ikvienu sabiedrības locekli par dažādiem nodokļu jomas jautājumiem, veicināt godīgu nodokļu nomaksu, iekasēšanu un izlietojumu sabiedrības interesēs.

Kas jūs finansē?

Biedrības Apvienība par godīgiem nodokļiem finansējuma avots ir ziedojumi un dibinātāju personīgie līdzekļi. Biedrības darbība tiek nodrošināta ar brīvprātīgo darbu.

Sazinies ar mums!

Atbildēsim Jums 24 stundu laikā.